Contact

Location: Rubenstein Road, Moreleta Park, Pretoria, South Africa

 

Email | whistle@thatbloke.co.za

 

Orders | orders@thatbloke.co.za 

Click to Facebook Messenger That Bloke That Bloke Facebook Messenger Icon Image

Click to WhatsApp That BlokeThat Bloke Whatsapp Icon Image

 

Phone | +27725251527 (08:00 - 16:00 Week Days)